Matija Bartunjek Foundation

Fondacija
Matija Bartunjek

Humanitarna organizacija iz Beograda

Naša misija je široka društvena akcija za promene u zakonima i pooštravanje zaprećenih kazni protiv nedela pijanih i nasilnih vozača, koji ubijaju našu decu.

Podrška? … Uvek je dobrodošla.

FONDACIJA Matija Bartunjek je osnovana na neodređeno vreme kao humanitarna, nestranačka i nevladina, neprofitna društvena organizacija.

fondacija matija bartunjek
OSNIVANJE

Više od dve godine je prošlo od MAJA 2020. kada je teško pijani monstrum vozač-ubica, besomučno jureći svojim automobilom, pokosio naše dete na ulici kao pešaka.

Pijani zlikovac je još živ, i dalje je na slobodi bez i jednog dana zatvora, a našem Matiji je u dvadesetoj godini surovo prekinuo život, na samom početku njegovog najsnažnijeg kreativnog i stvaralačkog uzleta.

Zato će ova Fondacija odsanjati sve Matijine snove, ispuniti Matijine želje, realizovati Matijine planove.

Kroz aktivnosti Fondacije Matija Bartunjek želimo da „okrenemo ključ života“ i obezbedimo večni život svom Matiji i svoj nevino nastradaloj deci u saobraćaju koje su žrtve bahatog divljanja pijanih vozača-ubica.

fondacija matija bartunjek
CILJEVI

umrežavanje porodica koje su u saobraćajnim nesrećama izazvanim od strane pijanih vozača ostale bez svojih članova, radi organizovanog i snažnog zajedničkog nastupanja prema nadležnim instancama;

inicijative nadležnim organima i institucijama za transformaciju sistema u cilju povećanja bezbednosti dece i odraslih u saobraćaju, kao i u cilju implementacije adekvatne, strožije kaznene politike prema pijanim vozačima u odnosu na važeća zakonska rešenja;

organizovanje i pripremanje inicijativa u cilju predlaganja odgovarajućih zakonskih izmena i rešenja u oblasti bezbednosti saobraćaja;

organizovanje psihološke podrške porodicama nastradalih u saobraćaju;

organizovanje pravne pomoći porodicama čiji su članovi nastradali od pijanih vozača;

organizaciju različitih kulturnih manifestacija, npr. pozorišnih predstava, muzičkih koncerata i sl.;

organizaciju sportskih aktivnosti, kulturnih manifestacija humanitarnog karaktera u svrhu raznih vrsta pomoći ciljnim grupama – porodicama koje su pretrpele nenadoknadive gubitke u saobraćajnim nesrećama;

organizovanje akcija radi prikupljanja finansijske i svake druge vrste pomoći;

uspostavljanjem i širenjem kontakata i saradnje sa domaćim i stranim stručnjacima i institucijama koje se bave srodnom problematikom u cilju povećanja stručnih resursa;

udruživanje sa drugim fondacijama i pravnim licima radi realizacije projekata u skladu sa zakonom, koji mogu doprineti ostvarivanju ciljeva i prikupljanju sredstava Fondacije;

saradnju sa državnim i privatnim institucijama, kao i međunarodnim organizacijama u oblasti definisanih ciljeva Fondacije.

Kako se uplaćuje donacija?

FINANSIJE

Obezbeđenje sredstava Fondacije čine dobrovoljni prilozi pojedinaca i kompanija iz Srbije i Sveta u vidu: poklona, donacija, finansijskih subvencija, kamata na uloge, zaostavština,  zakupnina, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvareni na zakonom dozvoljen način.

Dobit ostvarena na ovaj način može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Fondacije, uključujući i troškove redovnog rada Fondacije i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Dinarski račun fondacije – Raiffeisen Bank

265-6180310001213-13

Devizni račun fondacije

SWIFT RZBSRSBG

IBAN RS35265100000028016561

UPRAVLJANJE

Dragan Bartunjek